HOME > 고객센터> 공지사항
제    목 PAGBILAO 420MW CFPP Project 해외 공사수주 알림
작 성 자 관리자
첨부파일
▣ PAGBILAO 420MW CFPP Project 해외 공사수주 알림 
 
 
  공사명 : PAGBILAO 420MW CFPP Project 
 
  발주처 : PAGBILAO ENERGY

  시공사 : 대림산업/SB 건설/세보 MEC/EEI
 
  공사내용 : PAGBILAO 420MW CFPP Project 중 비파괴검사 및 열처리


23   PAGBILAO 420MW CFPP Project 해외 공사수주 알림 관리자 2015.11.18 1660
이전 Vinh Tan4 Thermal Power Plant Project 해외 공사수주 알림
다음 Non-Destructive Testing for GS NSRP Module 해외 공사수주...